POSLAJU TRACK AND TRACE


Balance of payment will not be sent via parcel as prohibited by Pos Malaysia

BKKK Peplum Lycra (custom made)
 1. 38 | EM634984455MY | 27/03/2013 | Diana Shuhada (H)
 2. 33 | EM634981547MY | 27/03/2013 | Irma Syairin (H)
 3. 21 | EM634982763MY | 27/03/2013 | Tengku noorfarahiyah
 4. 42 | EM634977539MY | 31/07/2013 | Edda
 5. 17 | EM634984486MY | 27/03/2013 | Noorshayidah
 6. 27 | EM634982689MY | 27/03/2013 | HAPIZAH 
 7. 18 | EM634984509MY | 27/03/2013 | SITI NOR AISYAH BT MUSTAFA
 8. 25 | EM634984526MY | 27/03/2013 | NUR MAIZURA BT. MUTHALIB
 9. 26 | EM634982701MY | 27/03/2013 | SITI NOR AISYAH BINTI ARIFF
 10. 30 | EM634982627MY | 27/03/2013 | Halizah
 11. 41 | EM634982750MY | 27/03/2013 | Darina
 12. 43 | EM634982729MY | 27/03/2013 | Nur Fathanah
 13. 39 | EM634982587MY | 27/03/2013 | Siti Hajar Razeli
 14. 36 | EM634985985MY | 23/07/2013 | Adurisah
 15. 23 | EM634981666MY | 27/03/2013 | Sabariah Salim
 16. 31 | EM634985929MY | 23/07/2013 | Norliza
 17. 40 | EM634985901MY | 23/07/2013 | Nurulainy Mohd Noor
 18. 34 | EM634981621MY | 23/07/2013 | Suhamira
 19. 35 | EM634985946MY | 23/07/2013 | Noraini Ibrahim
 20. 05 | EM634982746MY | 31/07/2013 | Nik Alya Adriana
 21. 37 | EM634976958MY | 22/07/2013 | Norulhuda - C
 22. 28 | EM634976958MY | 20/07/2013 | Zanariah
 23. 20 | EM634977281MY | 18/07/2013 | Yusra
 24. 16 | EM634977278MY | 18/07/2013 | Nur Iqlima 
 25. 32 | EM634977009MY | 13/07/2013 | Atikah
 26. 29 | EM634976992MY | 13/07/2013 | Azrien Lokman
 27. 24 | EM609216969MY | 13/07/2013 | Norzakiah Husin
 28. 09 | EM431335328MY | 09/07/2013 | Amy Nadira
 29. 10 | EM431335359MY | 09/07/2013 | Mohd Hanif
 30. 19 | EM431335376MY | 09/07/2013 | Salfariza Laila
 31. 15 | EM806352444MY | 09/07/2013 | Hazira Basri
 32. 22 | EM609217669MY | 05/07/2013 | Amysophiani
 33. 14 | EM609237990MY | 09/07/2013 | Nurul Nadya Baharum 
 34. 13 | EM609230311MY | 27/06/2013 | Nor Idayu Arnizam
 35. 11 | EM609230254MY | 24/06/2013 | Nk faris noor khamisah
 36. 12 | EM609231436MY | 24/06/2013 | Az Zara Bt Azizor
 37. 02 | EM609195257MY | 28/05/2013 | Rayazika   
 38. 03 | EM609195314MY | 18/05/2013 | Zarinah
 39. 04 | EM609195305MY | 17/05/2013 | Mariam
 40. 06 | EM283365041MY | 15/05/2013 | KYRA
 41. 07 | EM283365055MY | 15/05/2013 | SAMSIAH
 42. 08 | EM806352475MY | 13/05/2013 | Sarywati Fatyrin 
 43. 01 | EM283365024MY | 02/05/2013 | Farina 
BKKK & BMKK
 1. BMKK | Nurul Bahiyah
 2. BKKK | NORBAIZURA BT ZAMAN
 3. BKKK | Norzaini binti Ramli
 4. EF011259198MY | 01/08/2013 | BMKK | DAYANG BIBIANNIE
 5. EF011259272MY | 01/08/2013 | BMKK | Nik Mardiana Bt Ab Ghani
 6. EF011258847MY | 01/08/2013 | BKKK | Hadjnan Hajiun
 7. EF011259961MY | 31/07/2013 | BKKK | Roshita
 8. EF011259604MY | 31/07/2013 | BKKK | Aziatulmardiana
 9. EM424019634MY | 31/07/2013 | BKKK | Light Blue | Sarywati
 10. EM650278796MY | 31/07/2013 | BMKK | MS | Fazida
 11. Sent | BMKK | Gg | Nur Farizan
 12. EM814448507MY | 30/07/2013 | BKKK | HWP | FAEZAH BINTI SHAMSUDIN
 13. EF027308965MY | 25/07/2013 | BKKC | Nor Zilah
 14. EF027117541MY | 27/07/2013 | BKKC | NINING BINTI ALI
 15. EF027117484MY | 27/07/2013 | BKKC | AZAINATONORA
 16. EF011258612MY | 29/07/2013 | BMKK | Nurul Huda Baharuddin
 17. EF011274685MY | 27/07/2013 | BMKK | NORADIANA
 18. EF011273994MY | 27/07/2013 | BMKK | Nik Mardiana Bt Ab Ghani
 19. EF011274694MY | 27/07/2013 | BKKK | ROSEMIMA
 20. BMKK | MS |Khairul Izwan Hashim
 21. EF011274252MY | 25/07/2013 | BMKK | SAIDATUL AISYAH HAMBALI
 22. EF011274120MY | 25/07/2013 | BMKK | Safina
 23. EF011273597MY | 27/07/2013 | BMKK | SITI NORHIDAYAH
 24. EF011274941MY | 25/07/2013 | BMKK | Nafifah Jamaludin
 25. EF011274924MY | 25/07/2013 | BMKK | Normah
 26. BMKK | S | Mastura
 27. EF011272398MY | 24/07/2013 | BKKK | Nuraini Husain
 28. EF011271667MY | 24/07/2013 | BMKK | Scott Kimpian
 29. EM424019625MY | 24/07/2013 | BKKK | Purple Peach | Michelle Bridget Fernandez
 30. BMKK | S | Farra Farinah
 31. EM424019617MY | 23/07/2013 | BKKK | Dark Brown |  Aida Mohd
 32. BMKK | Gf | Ermaizani Fara
 33. EF002886565MY | 23/07/2013 | BMKK | Gf | Ahmad Aish/ nurzalikha zainul abidin
 34. EF011863109MY | 23/07/2013 | BMKK | T'shirt | Mohamad Faizal
 35. EF002882246MY | 23/07/2013 | BMKK | Gf | Azlin Ariffin
 36. EF002882250MY | 23/07/2013 | BMKK | Gf | Mohamad Faizal
 37. EF002882232MY | 23/07/2013 | BMKK | Gf | SITI ZAFADILAH
 38. EF011935891MY | 22/07/2013 | BMKK | T'shirt | RUHAIDA
 39. EF002882263MY | 23/07/2013 | BMKK | Gf | RUHAIDA ABDULLAH
 40. EF027308855MY | 22/07/2013 | BKKC | ROSLINDA 
 41. EF027308886MY | 22/07/2013 | BKKC | Rozila khusnan
 42. EF011272115MY | 23/07/2013 | BKKK | Azlin Ariffin
 43. EF011272089MY | 23/07/2013 | BKKK | Norzaini binti Ramli
 44. EF011272849MY | 22/07/2013 | BMKK | MOHD SYAFIQ
 45. EF011271928MY | 22/07/2013 | BMKK | NURUL IDAYU
 46. EF011272852MY | 22/07/2013 | BMKK | Siti Nur Ruhana
 47. EF011271914MY | 22/07/2013 | BKKK | Liza Yahya
 48. EF011863188MY | 22/07/2013 | BMKK | T'shirt | Salbiah
 49. EF011272866MY | 22/07/2013 | BMKK | Daphne Kinson
 50. EF011272818MY | 22/07/2013 | BKKK | Nadiah Roslan
 51. EF011272821MY | 22/07/2013 | BKKK | Kamaruddin bin Jailani
 52. EF002881869MY | 22/07/2013 | BKKK | Gf | Nik Alya Adriana
 53. EF011271066MY | 20/07/2013 | BKKK | Sofia Salme
 54. EF011271070MY | 20/07/2013 | BKKK | Fauzureen
 55. EF011271596MY | 19/07/2013 | BKKK | Mastura Mastam
 56. EF011271605MY | 19/07/2013 | BKKK | Hafiza
 57. EF011271361MY | 19/07/2013 | BKKK | Nor Hisyurianis
 58. EF011271358MY | 19/07/2013 | BMKK | NUR AMALINA
 59. EF011271375MY | 19/07/2013 | BKKK | nurul huda saleh
 60. EF011270936MY | 18/07/2013 | BKKK | NUR HANISAH
 61. EM814448541MY | 18/07/2013 | BKKK | HWP | NUR SHAHERAH
 62. EM421457066MY | 18/07/2013 | BMKK | Gg | NUR SHAHERAH
 63. EF011270940MY | 18/07/2013 | BKKK | NOR AZAH
 64. EF011270794MY | 17/07/2013 | BKKK | NORMIDA CHONG SIEH MAN
 65. EF011270587MY | 17/07/ 2013 | BMKK | Noor Aida
 66. EF002886438MY | 17/07/ 2013 | BKKK | GF | Nur Mirza Afiqah
 67. EF011270715MY | 17/07/2013 | BMKK | Norliyana
 68. EF011270661MY | 17/07/2013 | BKKK | Norhanan 
 69. EF011270732MY | 17/07/2013 | BMKK | Ainul Madihah
 70. EF011270233MY | 16/07/2013 | BKKK | Nur Mirza Afiqah  
 71. EF002886543MY | 15/07/2013 | BKKK | GF | Farrah 
 72. EM424019603MY | 15/07/2013 | BKKK | SUHAINA SOHADI
 73. EF002886526MY | 15/07/2013 | BKKK | GF | SUHAINA SOHADI
 74. EF011870263MY | 15/07/2013 | BMKK | T'shirt | Nurul hanisah Juhari
 75. EF013627743MY | 11/07/2013 | BMKK | Gg | Rohaida Rosly
 76. EF013627757MY | 11/07/2013 | BMKK | Gg | Sarina Abdul Ranih
 77. EM629356245MY | 11/07/2013 | Pyjamas | Norulhuda
 78. EM617810984MY | 10/07/2013 | BKKK | Norulhuda
 79. EF011838206MY | 08/07/2013 | BMKK | T'shirt | Norfadilah
 80. EM617811477MY | 05/07/2013 | BKKK | Darina Darus
 81. EF013627774MY | 05/07/2013 | BMKK | Gg |YAZLINA
 82. EM806027811MY | 05/07/2013 | BMKK | T'shirt | Norhasliza
 83. EM617811313MY | 03/07/2013 | BKKK | Nurul Husna
 84. EF002886747MY | 04/07/2013 | BMKK | T'shirt | Johana Johari
 85. EF013627814MY | 03/07/2013 | BMKK | Gg | Mastura mastam 
 86. EM629317723MY | 03/07/2013 | Pyjamas | Yusliyana Mohd Yusoff
 87. EM424019594MY | 02/07/2013 | BKKK | Fauziah Mohd Nin
 88. EM810628106MY | 02/07/2013 | BMKK | T'shirt | Mohd Faizal Md Tahir
 89. EM627423066MY | 02/07/2013 | BKKK | Peplum Cotton | WAN AIDA AZREEN
 90. EM617812000MY | 01/07/2013 | BKKK | Kamaruddin bin Jailani
 91. EM408132737MY | 01/07/2013 | BMKK | Gg | Syifa'
 92. EM617812132MY | 01/07/2013 | BMKK | Fazila bt sanihan
 93. EF002886781MY | 01/07/2013 | BKKK | GF | Yusma Lailiza bt yussof
 94. EF002886821MY | 01/07/2013 | BMKK | T'SHIRT | Nurbaya Ghazali 
 95. EM617812248MY | 29/06/2013 | BKKK | Sitti Nabilah 
 96. EM614774510MY | 27/06/2013 | BMKK | T'SHIRT | Nursyafiqah
 97. EM424019563MY | 27/06/2013 | BKKK | Norulhuda
 98. EM614774537MY | 27/06/2013 | BMKK | T'shirt | Nur Hidayat bt. Othman
 99. EM617812384MY | 26/06/2013 | BKKK | Fazlin
 100. EM617812526MY | 26/06/2013 | BMKK | Shazwana
 101. EM617812415MY | 26/06/2013 | BKKK | LE | Norhafizah 
 102. EM408132697MY | 26/06/2013 | BMKK | GK | Norshuhada ahmad
 103. EM617812407MY | 26/06/2013 | BMKK | Farzana bt. Elias
 104. EM617812438MY | 26/06/2013 | BKKK | Mazurai
 105. EM424019550MY | 24/06/2013 | BKKK | Raifah
 106. EM617812985MY | 24/06/2013 | BKKK | LE | 'Awatif
 107. EM617813005MY | 24/06/2013 | BKKK | LE | Aziatulmardiana
 108. EM617812945MY | 24/06/2013 | BMKK | Nurul Ain Azeni
 109. EM819164215MY | 24/06/2013 | BMKK | T'shirt | Ida Fatimawati
 110. EM617813549MY | 21/06/2013 | BMKK | Nordiana Bt. Nordin
 111. EM617813787MY | 20/06/2013 | BMKK & BKKK | MAI SUHARAH 
 112. EM617813892MY | 20/06/2013 | BMKK | Siti Hasliza
 113. Sent | BKKK | GF | Noor Hasnira
 114. EM617492274MY | 15/06/2013 | BMKK | T'SHIRT | Sakinah 
 115. EM013550735MY | 15/06/2013 | BKKK | GF | Shida 
 116. EM819164334MY | 15/06/2013 | BKKK | GF | Juwairiyah
 117. EM617814615MY | 14/06/2013 | BMKK & BKKK | Siti Farida Azhar
 118. EM617814734MY | 14/06/2013 | BMKK | Katina bt ismail 
 119. EM617491194MY | 12/06/2012 | BMKK | T'SHIRT | Jumiyatul
 120. EM617814500MY | 13/06/2013 | BMKK | Nor Edayu Nawawi
 121. EM617814164MY | 11/06/2013 | BMKK | NURZALIFAH
 122. EM607405655MY | 11/06/2013 | BMKK | T'SHIRT | Noraini Ibrahim
 123. EM617814867MY | 10/06/2013 | BMKK | NUR QURRATULAINI ZAIDI
 124. EM314569308MY | 04/06/2013 | BKKK | Zuliehaiza Kahairudin
 125. EM431215427MY | 04/06/2013 | BKKK | Norulhuda
 126. EM603589106MY | 31/05/2013 | BMKK | T'SHIRT | Lailawati
 127. EM809093752MY | 30/05/2013 | BMKK | T'SHIRT | IZAN AZUANI
 128. EM607109539MY | 28/05/2013 | BMKK | T'shirt | Noraimi
 129. EM427531697MY | 28/05/2013 | BMKK | T'shirt | Yusra
 130. EM431216467MY | 25/05/2013 | BMKK | Noor Azira
 131. EM431216555MY | 23/05/2013 | BMKK | Fadilah bt Hussin
 132. EM431216541MY | 23/05/2013 | BKKK | Suzana Shaharom
 133. EM607075849MY | 20/05/2013 | Shida Ahmad
 134. EM358366105MY | 19/05/2013 | Nur Izwa
 135. EM013550593MY | 15/05/2013 | Shreena | Kebaya 
 136. EM607075565MY | 13/05/2013 | BMKK | NINING BINTI ALI
 137. EM013550562MY | 09/05/2013 | KHAIRIN DIYANA
 138. EM607076535MY | 07/05/2013 | NOR AFIEZA BTE ANUAR
 139. EM013550559MY | 02/05/2013 | Shida Ahmad
 140. EM607076915MY | 02/05/2013 | Nurhaida bt Nordin
 141. EM607077028MY | 30/04/2013 | Ida Fatimawati 
 142. EM607075441MY | 29/04/2013 | Noorshayidah Ahmad  
 143. EM402007387MY | 19/04/2013 | Murni Ribut
 144. EM013550545MY | 18/04/2013 | Siti Fairuz
 145. EM013550528MY | 17/04/2013 | Pn. Norhafizah
 146. EM425240008MY | 08/04/2013 | Pn. Norhafizah
 147. EM402008904MY | 08/04/2013 | Pn. Norhafizah
 148. EM334350750MY | 27/03/2013 | Pn. Nurhidayah
 149. EM382013770MY | 13/02/2013 | Roshima Roslan|MKH
 150. EM384102194MY | 18/02/2013 | PN. NAMIYAH
 151. EM382013443MY | 05/02/2013 | Pn. Mai Isa
 152. EM382012638MY | 29/01/2013 | Pn. Norhaslida Razali 
 153. EM195137605MY | En. Zam
 154. EM155101324MY | Pn. Nurhusna/Yuna
 155. EM155101338MY | Pn. Suzie
 156. EM150545391MY | Pn. Farina
 157. EM155101298MY | Pn. Fatimah
 158. EM195137582MY | Pn. Sharifah
 159. EM195137596MY | Pn. Mastura
 160. EM103355500MY | Pn. Roziana
 161. EM155101338MY | Pn Suzie
 162. EM155101315MY | Pn. Hamiza
 163. EM155101315MY | Pn. Shifa
 164. EM103356920MY | 28/05/2012 | Pn. Norima
 165. EM103356916MY | 28/05/2012 | Pn. Zarita
 166. EN489201979MY | 30/06/2012 | Pn. Maslia/MasFik 
 167. EM103358316MY | 22/06/2012 | Cik Erma
 168. EM107547964MY23/06/2102 | Puan Kharmalah |MKH
 169. EM107548810MY | 25/06/2012 | Puan Mastura | MKH
 170. EN489201965MY | 26/06/2012 | Pn.Normaini
 171. 04/07/2012 | Puan AZMUZARINAH BT BASRI | GF
 172. EM121614245MY | 12/07/2012 | Pn. Emilia
 173. EM097215885MY | 06/07/2012 | Pn. Santi | MKH
 174. EM097215832MY | 06/07/2012 | Pn. Siti Rafidah | MKH
 175. EN489202016MY | 09/07/2012 | Pn. Siti Rafidah | KE
 176. EM274137205MY | 28/07/2012 | Pn. Salinda
 177. EM097215608MY | 08/07/2012 | Pn. Azlin Matussin | MKH
 178. EM283360407MY | 09/07/2012 | Pn. SYUSILAWATI | PC
 179. EM121614293MY | 09/07/2012 | Pn. SYUSILAWATI | GF
 180. EM283252725MY | 11/07/2012 | PN. NOREIN 
 181. EM274137267MY | 12/07/2012 | Pn. Wendy 
 182. EM103358333MY | 13/07/2012 | Pn. Norima
 183. EM274137236MY | 13/07/2012 | Pn. Wan Ainalmardhiah
 184. EM097216254MY | 13/07/2012 | Pn. Sara Zainal | MKH
 185. EM283252787MY | 14/07/2012 | Pn. Raja Nor Ziehan 
 186. EM126547560MY | 14/07/2012 | Pn. Faizah
 187. EM282562955MY | 17/07/2012 | Pn. Junainy|KMD
 188. EM097214284MY | 17/07/2012 | Pn. Rohaya |MKH
 189. EM282563540MY | 19/07/2012 | Azrina Minhat |KMD 
 190. EM097214386MY | 19/07/2012 | Pn. Zuraida |MKH
 191. EM097214616MY | 19/07/2012 | NUREYSHA MOHTAR | MKH
 192. EM126547573MY | 19/07/2012 | NUREYSHA MOHTAR | PC
 193. EM097214681MY | 20/07/2012 | PUAN NUR AQILAH | MKH
 194. EM097214908MY | 23/07/2012 | Puan Noor Azian MKH
 195. EM148535501MY | 23/07/2012 | NOR SITI HAWA | KMD 
 196. EM282565205MY | 24/07/2012 | Pn. Dyg. Noor Kuzainie | KMD
 197. EM126547587MY | 24/07/2012 | Pn. Nik alya Adriana | PC
 198. 24/07/2012 | Pn. Nik alya Adriana | GF
 199. EM138383510MY | Pn. Salasiah | PC 
 200. EM126835552MY | 28/07/2012 | Puan Wan Nor Azlina | MKH
 201. EM097214085MY | 26/07/2012 | Puan Heshaida Aiza | MKH
 202. EM274137219MY | 28/07/2012 | Puan Heshaida Aiza |GF
 203. EM097213346MY | 26/07/2012 | P. Sanizan | MKH
 204. EM097214046MY | 26/07/2012 | ES | MKH
 205. EM126835813MY | 28/7/12 | Puan Fazlina | MKH
 206. 27/07/2012 | Pn. Mira Hakmal | PC
 207. 27/07/2012 | Pn. Zettie | PC
 208. EM126836345MY | 27/07/2012 | Pn. Zettie| MKH | K.Tganu
 209. EM126835671MY | 28/7/12 | Puan Normizawatie | MKH
 210. EM126835739MY | 28/07/2012 | PUAN NADZIRAH | MKH
 211. EE940344321MY | 01/08/2012 | Mrs. Rindra Ramli | MKH | Saudi Arabia
 212. EM126835570MY | 28/07/2012 | Puan Azriana Ahmad | MKH
 213. EE940344349MY | 31/07/2012 | Puan Suhaida | MKH | Singapore
 214. EM126836031MY | 30/07/2012 | Puan Nur Meliza Murad | MKH
 215. EM126835402MY | 30/07/2012 | Puan Mazuin Abdul Rahim | MKH 
 216. EM126835005MY | 31/07/2012 | PUAN ISMA ADLEENA ABD AZIS | MKH
 217. EM274137275MY | 31/07/2012 | PUAN NOREIN BINTI MAT SANI | GF | P. Indah
 218. pn farrah em 274137284my
 219. surayahani em 013550386my
 220. EM149837786MY 7/8/2012 | Puan Zaleha bt Ramlee | MKH | Sibu
 221. EM149837812MY 7/8/2012 |  Pn. Zettie| MKH | K.Tganu
 222. EM146541172MY 7/8/2012 | EN. FAKHRULHADI | MKH
 223. EM149837551MY 7/8/2012 | Puan Rosatina | MKH
 224. EM149838384MY 9/8/2012 | Puan Afiza Mohamad Ali  | MKH
 225. EM146541053MY | 8/8/2012 | Puan Wan Mahanum @ Waai Ni | MKH
 226. EM146540720MY | 8/8/2012 | Puan Fentty Kartini Hamzani| MKH
 227. EM149838795MY | 9/8 | PUAN HASLINA ISMAIL | MKH
 228. EM149838614MY | 9/8 |Puan Nor Amani Filzah | MKH
 229. EM146540747MY | 8/8/2012 | PUAN FATIMAH MALINI YAHYA | MKH
 230. EM138383554MY  | 8/8/2012 | PN. NURUL ASYIKIN | CC
 231. EM149838747MY | 9/8/2012 | Puan Murni Cheong bt Ronaldin  | MKH
 232. Puan Lenny Jawawie | GF
 233. EM138383568MY | 8/8/2012 | Nik Shuhairabani bt Nik Abdul Halim | PC
 234. EM138383571MY | PN WAN NURAINI | PC
 235. EM138383599MY Wirdawati PC
 236. EM138383608MY 13/8 Pn. Norizah PC

MUSLIMAH ANGGUN
 1. Azira Mohamed
 2. EM308703670MY | 15/04/2013 | YUSANIZA
 3. EM324188476MY | 27/03/2013 | Sharifah Rabiah
 4. EM343402251MY | 26/03/2013 | PN Nor Hasuzila
 5. EM384102248MY | 23/03/2013 | PN SITI FATIMAH
 6. EM343402680MY | 14/03/2013 | PN SITI FATIMAH
 7. EM384102234MY | 09/03/2013 | PN SITI FATIMAH
 8. EM343402248MY | 08/03/2013 | PN SITI FATIMAH
 9. EM384102225MY | 26/02/2013 | PN. ROSNANI
 10. EM384102217MY | 25/02/2013 | EN. ROMEZAL
 11. EM384102203MY | 19/02/2013 | PN. ROSNANI
 12. EM384102185MY | 18/02/2013 | PN NORHAYATI
 13. EM138383611MY | 08/01/2013 | Pn. Suzieta
 14. EM384102150MY | 10/01/2013 | PN. ISMA
 15. EM384102163MY | 29/01/2013 | Pn. Suzieta
 16. EM384102177MY | 31/01/2013 | Pn. Nor Hasuzila
Q e-SHOPPE
 1. EM361044895MY | 25/01/2013 | PN.ROFIDAH ABU BAKAR

No comments:

Post a Comment